Inschrijving van de gastorganisaties

Neem deel aan de Week van de Brusselse thuislozenzorg. Zet de deuren van uw organisatie open om de werking te tonen, ervaringen uit te wisselen met uw partners en uw netwerk te versterken.

Concreet gaat het erom in de loop van de week één keer gedurende anderhalf uur een groep bezoekers te ontvangen (de omvang van de groep wordt bepaald door de gastorganisatie). De bezoekers zijn vooral werknemers uit de thuislozenzorg maar ook maatschappelijk werkers uit de belendende sectoren (OCMW, gezinsplanning, hulp aan justitiabelen, wijkgezondheidscentra, slachtofferhulp ).

Tijdens het opendeurmoment wordt niet alleen de instelling gepresenteerd maar komen ook initiatieven, nieuwe inzichten, een specifieke aanpak in verband met de thematiek aan bod (vb.: het presenteren van een casus waarbij een goede doorstroom tussen de verschillende sectoren ervoor heeft gezorgd dat de persoon in kwestie de meest aangepaste begeleiding heeft gekregen of het presenteren van goede praktijken rond doorstroom binnen de organisatie). Daarna volgt een rondleiding doorheen de werking.

Het bezoek kan in het Nederlands, het Frans of in beide talen gepresenteerd worden. We streven ernaar zoveel mogelijk verschillende organisaties te betrekken bij de Week van de Brusselse Thuislozenzorg, daarom wordt er één bezoek per voorziening georganiseerd. We vragen u dan ook om het grootst mogelijk aantal bezoekers te willen ontvangen.